Vilkår og betingelser for Ebuno-medlemskap


For å kunne bruke Ebuno, vennligst godta våre vilkår og betingelserEbuno Ebuno AB

personvernregler

Ebuno AB, et svensk selskap med organisasjonsnummer 559183-6027 (“Ebuno","we","vår"Eller"us”), Er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger som beskrevet nedenfor. Denne personvernerklæringen gjelder deg som registrerer en konto og blir Ebuno-bruker.

Vi bryr oss om og verdsetter personvernet ditt. Gjennom denne personvernerklæringen ønsker vi derfor å gi deg informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger, samt hvilke rettigheter du har i forhold til vår behandling av dine personopplysninger.

Vi behandler dine personopplysninger for følgende generelle formål:

Nedenfor kan du lese mer om hvordan vi behandler dine personopplysninger. Hvis du har spørsmål angående behandlingen av dine personlige data, eller hvis du ønsker å utøve noen av dine rettigheter i henhold til databeskyttelseslovgivningen, kan du kontakte oss via e-postadressen vår. [e-postbeskyttet] eller ring oss på + 46 (0) 73 143 8750 . Postadressen vår er Drottvägen 5, 18264 Djursholm, Sverige.  

Nedenfor kan du finne mer detaljert informasjon om følgende emner: 

Hvorfra samler vi inn personopplysningene dine, og er du pålagt å oppgi personopplysninger til oss? 2

Hvem kan få tilgang til dine personlige data og hvorfor? 2

Hvor behandles dine personopplysninger? 2

Hvilke rettigheter har du i forhold til behandlingen av dine personopplysninger? 3

Detaljert beskrivelse av hvordan vi behandler dine personopplysninger 4

Hvis du registrerer en konto og blir Ebuno-bruker 4

Hvis du deltar i undersøkelsene og / eller spillene, gir vi 5

Hvis du kommuniserer med oss ​​på sosiale medier 7

Andre behandlingsaktiviteter 8

Avveining av interessevurderinger 9

Hvorfra samler vi inn personopplysningene dine, og kreves det at du oppgir personlige data til oss?

Vi samler inn dine personopplysninger direkte fra deg, for eksempel når du registrerer en konto og svarer på profilspørsmålene våre.

I noen av spørsmålene våre om profilering kan du velge å dele sensitive personopplysninger (f.eks. Data om helsen din) med oss. Det er valgfritt å svare på disse spørsmålene, og vi vil bare behandle dataene du deler med oss ​​hvis du gir det eksplisitt samtykke .  

Generelt kan du velge om du vil oppgi personopplysningene dine til oss. I noen tilfeller er det imidlertid nødvendig for deg å oppgi personopplysninger til oss, for eksempel å registrere en konto. Hvilke eksakte personopplysninger vi krever fra deg, finner du i tabellene nedenfor i forhold til juridiske grunnlag “oppfyllelse av kontrakt” og “juridisk forpliktelse”. Dataene vi krever fra deg er aldri sensitive data.

Hvis du ikke gir oss visse personlige personopplysninger, vil du ikke være i stand til å delta i undersøkelsene eller spillene vi gir, eller opprette og bruke en konto. Videre vil vi ikke kunne overholde bokførings- og regnskapsloven og håndtere mulige juridiske krav.  

Hvem kan få tilgang til dine personlige data og hvorfor?

Personopplysningene dine behandles primært av oss på Ebuno. I visse tilfeller deler vi imidlertid personopplysningene dine med tredjeparter i samsvar med nedenfor.

Hvis du vil vite mer om hvem vi deler dine personlige data med, er du velkommen til å kontakte oss. Kontaktinformasjonen vår finner du i begynnelsen av denne personvernerklæringen.

Uansett formålet med behandlingen av dine personlige data, vil vi dele dine personlige data med våre IT-leverandører som vil behandle disse på våre vegne og på våre instruksjoner for å sikre god og sikker IT-drift. Vi deler bare personopplysningene dine med IT-leverandørene hvis det er nødvendig for at de skal oppfylle sine forpliktelser overfor oss i henhold til kontrakten vi har med dem.

Hvis du deltar i undersøkelser

Hvor behandles dine personopplysninger?

Vi, samt våre prosessorer, behandler hovedsakelig personopplysningene dine innen EU / EØS. Når vi behandler personopplysningene dine utenfor EU / EØS, gjør vi det fordi partneren vår, som hjelper oss å matche profilen din med undersøkelser du synes er interessant og relevant, lagrer personopplysningene dine utenfor EU / EØS.

Når vi overfører personopplysningene dine utenfor EU / EØS, gjør vi det basert på enten en beslutning fra Kommisjonen, standard avtaleklausuler eller Privacy Shield.

Hvis du vil vite mer om hvem vi deler dine personlige data med, er du velkommen til å kontakte oss. Kontaktinformasjonen vår finner du i begynnelsen av denne personvernerklæringen.

Hvilke rettigheter har du i forhold til behandlingen av dine personopplysninger?

I henhold til gjeldende databeskyttelseslovgivning, avhengig av omstendighetene, har du rett til en rekke forskjellige rettigheter som er beskrevet nedenfor.

Hvis du har spørsmål angående disse rettighetene, eller hvis du vil bruke noen av dine rettigheter, er du velkommen til å kontakte oss. Kontaktinformasjonen vår finner du i begynnelsen av denne personvernpolicyen.

Rett til informasjon og innsyn

Du har rett til å få en bekreftelse om vi behandler personopplysningene dine. Hvis vi behandler personopplysningene dine, har du også rett til å motta informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene og for å motta en kopi av dine personlige data.

Rett til utbedring

Du har rett til å ha unøyaktige personopplysninger korrigert og å ha ufullstendige personopplysninger fullført.

Rett til sletting ("rett til å bli glemt") og begrensning av behandlingen

Du har rett til slette dine personlige data i visse tilfeller. Dette er tilfelle for eksempel når personopplysningene ikke lenger er nødvendige for de formålene de ble samlet inn eller på annen måte behandlet for, og hvor vi behandler dine personopplysninger på grunnlag av vår legitime interesse og vi finner, etter din innvending (se nedenfor under Rett til å protestere), at vi ikke har en overordnet interesse i å fortsette å behandle den.

Du har også rett til å be om at vi begrense behandlingen vår av dine personlige data. For eksempel når du stiller spørsmål ved nøyaktigheten til personopplysningene, når du har motsatt oss behandlingen av dine personopplysninger basert på vår legitime interesse, eller der behandlingen er ulovlig, og du motarbeider sletting av dine personlige data og i stedet ønsker oss å begrense behandlingen.

Rett til dataportabilitet

I visse tilfeller har du rett til å bli gitt slike personlige data (angående deg) som du har gitt oss, i et strukturert, ofte brukt og maskinlesbart format. Du har også rett til i visse tilfeller å overføre slike personopplysninger til en annen kontroller, der det er teknisk mulig.

Rett til å protestere

Du har rett til å motsette oss behandlingen av dine personopplysninger hvis vi bruker dem til markedsføringsformål.

Du har også rett til å motsette oss behandlingen av dine personopplysninger når behandlingen er basert på lovlig grunnlag “Legitim interesse”. Situasjonene når vi baserer vår behandling på vår legitime interesse er angitt i nedenstående diagrammer, og du kan lese mer om vår balansering av interessevurderinger til slutt i denne personvernpolitikken. I noen tilfeller kan vi fortsette å behandle personopplysningene dine selv om du har motsatt deg behandlingen vår. Dette kan være tilfelle hvis vi kan vise tvingende legitime grunner til behandlingen som oppveier dine interesser, eller hvis det er med det formål å etablere, utøve eller forsvare deg mot juridiske krav.

Rett til å trekke tilbake samtykke

Du har rett til å trekke tilbake et gitt samtykke når som helst. Uttaket vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen basert på ditt samtykke før uttaket.

Rett til å klage til tilsynsmyndighet

Du har rett til klage til tilsynsmyndighet angående vår behandling av dine personopplysninger.

En slik klage kan inngis til myndigheten i EU / EØS-landet der du bor, jobber eller der den påståtte brudd på gjeldende databeskyttelseslovgivning har skjedd. I Sverige er tilsynsmyndigheten det Den svenske personvernmyndigheten.

Detaljert beskrivelse av hvordan vi behandler dine personopplysninger

Tabellen nedenfor beskriver i detalj hvorfor vi behandler dine personopplysninger, hvilke personopplysninger vi behandler, det lovlige grunnlaget for behandlingen og hvor lenge vi behandler dine personopplysninger.

Hvis du registrerer en konto og blir Ebuno-bruker

For å administrere kontoen din

Hvilken behandling vi utfører

Hvilke personopplysninger vi behandler

Vårt lovlige grunnlag for behandlingen

 • For å opprette og gjøre det mulig for deg å bruke kontoen din sikkert, inkludert å kommunisere med deg angående kontoen din
 • For å gi deg fordelene ved å ha en konto, inkludert for eksempel at du kan administrere innstillingene dine og få tilgang til undersøkelseshistorikken din
 • For å holde oversikt over poengene du mottar fra forskjellige utførte undersøkelser
 • For å beregne rangeringen din sammenlignet med andre Ebuno-brukere basert på poengene dine

Informasjon du gir oss, for eksempel:

 • Navn
 • Kontaktinformasjon (e-post)
 • Postnummer og by
 • Kjønn
 • Fødselsdato
 • Antall undersøkelser du har fullført og poeng du har samlet inn
 • Annen informasjon du velger å gi oss, for eksempel gateadresse og telefonnummer

Utførelse av kontrakt

Behandlingen er nødvendig for at vi skal oppfylle kontrakten om din registrering hos Ebuno.

Legitim interesse

Det er ikke nødvendig for deg å oppgi oss informasjon om gateadressen og telefonnummeret ditt for å oppfylle noen kontrakt. Denne informasjonen blir i stedet behandlet på grunnlag av vår legitime interesse i å behandle dine personopplysninger for å administrere kontoen din.

 • Å holde rede på når du har henvist en venn til Ebuno og hvor mange poeng de har samlet for å belønne deg med ekstra poeng
 • Poengene du samler inn
 • Navnet på vennen du har henvist
 • Antall poeng vennen din har gjort krav på

Legitim interesse

Vår legitime interesse for å behandle personopplysningene dine for å belønne deg med de ekstra poengene for å rekruttere en av vennene dine til Ebuno.

Hvis du er den henviste vennen og registrerer en konto, behandler vi personopplysningene dine basert på oppfyllelsen av kontrakten, se ovenfor.

Lagringsperiode: Vi lagrer dine personlige data til du velger å slette kontoen din på Ebuno eller til du har vært inaktiv i 3 år.

Å administrere profilen din

Hvilken behandling vi utfører

Hvilke personopplysninger vi behandler

Vårt lovlige grunnlag for behandlingen

 • Å stille deg spørsmål for å lage en profil for deg som kan matches med relevante undersøkelser
 • For å gi deg undersøkelser som er tilpasset dine interesser og persona
 • For å holde oversikt over spørsmålene du svarer for å belønne deg med ekstra poeng

Merk at det er valgfritt å svare på disse spørsmålene, og at du velger hvilken informasjon du vil dele med oss.

Informasjon du gir oss, for eksempel:

 • Informasjon om husstanden din, utdanning og yrke, bil, mat og drikke, hobbyer og interesser, elektronikk, data- og videospill, media, reiser og hvilke forskningsundersøkelser du er villig til å delta i
 • Informasjon om etnisitet, røyking og tobakksvaner, helsetjenester og eventuelle barn

Legitim interesse

Vår legitime interesse for å behandle dine personlige data som du velger å gi oss for å kunne opprette og administrere profilen din.

Eksplisitt samtykke

Sensitiv informasjon blir behandlet basert på ditt uttrykkelige samtykke. Du kan når som helst trekke tilbake slikt samtykke. Du kan også endre noen av svarene du har gitt til "Jeg foretrekker ikke å erklære dette".

Lagringsperiode: Vi lagrer dine personlige data til du velger å slette kontoen din, til du har vært inaktiv i 3 år eller til du endrer svarene dine til "Jeg foretrekker ikke å erklære dette". Vi vil slutte å lagre sensitive personopplysninger umiddelbart hvis du trekker tilbake samtykket ditt.

Hvis du deltar i undersøkelsene og / eller spillene vi tilbyr

For at profilen din skal kunne matches med relevante undersøkelser

Hvilken behandling vi utfører

Hvilke personopplysninger vi behandler

Vårt lovlige grunnlag for behandlingen

 • For å gjøre det mulig å matche profilen din med undersøkelser, finner du relevant og interessant, deler vi informasjon med våre partnere
 • Vår partner matcher profilen din til selskaper som har undersøkelser både innenfor EU og utenfor EU

Informasjon du gir oss, for eksempel:

 • Navn
 • Kontaktinformasjon (e-post)
 • Postnummer og by
 • Kjønn
 • Fødselsdato
 • Antall undersøkelser du har fullført og poeng du har samlet inn
 • Annen informasjon du velger å gi oss, for eksempel gateadresse og telefonnummer
 • Annen informasjon fra profileringsspørsmålene du har valgt å svare på

Legitim interesse

Vår legitime interesse i å behandle personopplysningene dine slik at profilen din kan samsvare med undersøkelser du finner relevant og interessant.

Eksplisitt samtykke

Sensitiv informasjon blir behandlet basert på ditt uttrykkelige samtykke. Du kan når som helst trekke tilbake slikt samtykke. Du kan også endre noen av svarene du har gitt til "Jeg foretrekker ikke å erklære dette".

Lagringsperiode: Vi behandler personopplysningene dine til matchingen er ferdig. Vi vil slutte å lagre sensitive personopplysninger umiddelbart når du trekker tilbake samtykke eller endrer svarene dine til "Jeg foretrekker ikke å erklære dette".

Å gi undersøkelser

Hvilken behandling vi utfører

Hvilke personopplysninger vi behandler

Vårt lovlige grunnlag for behandlingen

 • For å gi deg undersøkelser som du kan delta i
 • For å gi deg poeng for hver undersøkelse du deltar i

Merk at vi gir deg muligheten til å delta i undersøkelser, men de faktiske undersøkelsene administreres av tredjeparter. Hvis du velger å oppgi navnet ditt eller annen informasjon om deg selv i en undersøkelse, kan det hende at undersøkelsesfirmaet kan knytte svarene dine til deg som person. I slike tilfeller blir undersøkelsesselskapet kontrollør. Hvis du vil vite mer om hvordan de behandler dataene dine, kan du kontakte det aktuelle selskapet.

Informasjon du gir oss, for eksempel:

 • Navn
 • Kontaktinformasjon (e-post)
 • Postnummer og by
 • Kjønn
 • Fødselsdato
 • Annen informasjon du velger å gi oss, for eksempel gateadresse og telefonnummer
 • Antall undersøkelser du har fullført og poeng du har samlet inn
 • Informasjon du har gitt oss gjennom profilen din

Legitim interesse

Vår legitime interesse i å behandle dine personlige data for å gi deg undersøkelser som du kan delta i.

Lagringsperiode: Vi behandler personopplysningene dine til undersøkelsen er avsluttet.

Å tilby spill

Hvilken behandling vi utfører

Hvilke personopplysninger vi behandler

Vårt lovlige grunnlag for behandlingen

 • For å gi deg spill du kan spille
 • For å beregne poengene etter hvert spill vinner eller taper du
 • For å beregne rangeringen din sammenlignet med andre spillere

Informasjon du gir oss, for eksempel:

 • Navn
 • Antall poeng du har samlet inn
 • Antall poeng du vinner eller taper når du spiller spillene

Legitim interesse

Vår legitime interesse i å behandle personopplysningene dine slik at du kan spille spill vi tilbyr, få sjansen til å vinne ekstra poeng og se hvordan du rangerer i forhold til andre brukere.

Lagringsperiode: Vi lagrer dine personlige data til du velger å slette kontoen din eller til du har vært inaktiv i 3 år.

For å administrere uttak av poengene dine i bytte mot gavekort

Hvilken behandling vi utfører

Hvilke personopplysninger vi behandler

Vårt lovlige grunnlag for behandlingen

 • For å gjøre om poengene du har mottatt til gavekort
 • For å sende deg gavekortet

Informasjon du gir oss, for eksempel:

 • Navn
 • Kontaktinformasjon (e-post)
 • Antall undersøkelser du har fullført og poeng du har samlet inn
 • Informasjon om hvilket gavekort du velger

Utførelse av kontrakt

Behandlingen er nødvendig for at vi skal oppfylle kontrakten om ditt medlemskap i Ebuno, noe som betyr at du mottar poeng som kan trekkes ut som gavekort i bytte for å delta i undersøkelser.  

Lagringsperiode: Vi behandler personopplysningene dine til tilbaketrekningen er ferdig.

For å administrere uttak av poengene dine i bytte mot PayPal-penger

Hvilken behandling vi utfører

Hvilke personopplysninger vi behandler

Vårt lovlige grunnlag for behandlingen

 • For å gjøre poengene du har mottatt om til PayPal-penger
 • For å sende deg PayPal-belønningen

Merk at for å gjøre poengene dine om til PayPal-penger deler vi dine personlige data med PayPal. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan PayPal behandler dataene dine, kan du kontakte PayPal.

Informasjon du gir oss, for eksempel:

 • Navn
 • Kontaktinformasjon (e-post)
 • Antall undersøkelser du har fullført og poeng du har samlet inn
 • Informasjon om hvilket gavekort du velger

Utførelse av kontrakt

Behandlingen er nødvendig for at vi skal oppfylle kontrakten om ditt medlemskap i Ebuno, noe som betyr at du mottar poeng som kan trekkes ut som PayPal-penger i bytte for å delta i undersøkelser.  

Lagringsperiode: Vi lagrer dine personlige data til uttaket er ferdig.

Hvis du kommuniserer med oss ​​på sosiale medier

Å kommunisere med deg på sosiale medier

Hvilken behandling vi utfører

Hvilke personopplysninger vi behandler

Vårt lovlige grunnlag for behandlingen

 • Å kommunisere med deg på vår sosiale mediekonto (Facebook), for eksempel hvis du kommuniserer med oss ​​på siden vår
 • Informasjon fra profilen din på det aktuelle sosiale mediet (brukernavn og ethvert bilde du har valgt for kontoen din)
 • Informasjon som du gir på siden vår

Legitim interesse

Vår legitime interesse i å behandle dine personlige data for å kommunisere med deg på vår sosiale medieplattform.

Lagringsperiode: Personopplysningene dine blir fjernet hvis du ber oss om å fjerne dem, eller hvis du selv sletter innholdet, men vi lagrer ellers personopplysningene på den sosiale medieplattformen inntil videre.

Andre behandlingsaktiviteter

Å tilby kundeservice

Hvilken behandling vi utfører

Hvilke personopplysninger vi behandler

Vårt lovlige grunnlag for behandlingen

 • Svar og administrer saker om kundeservice

 • Navn
 • Kontaktinformasjon du oppgir i kontakten vår
 • Annen informasjon du gir om saken, f.eks. Et problem med en funksjon

Legitim interesse

Vår legitime interesse for å behandle dine personopplysninger for å svare på og administrere kundeservicesaker.

Lagringsperiode: Vi lagrer dine personlige data i en periode på 2 år etter at kundeservicesaken er løst.

For å forbedre tjenestene våre

Hvilken behandling vi utfører

Hvilke personopplysninger vi behandler

Vårt lovlige grunnlag for behandlingen

 • For å forbedre tjenestene og nettstedets funksjoner basert på tilbakemeldingen din

Informasjon du gir oss, for eksempel:

 • Navn
 • Kontaktinformasjon (e-post)
 • Annen informasjon du gir oss når du sender oss tilbakemelding

Legitim interesse

Vår legitime interesse for å behandle dine personlige data for å håndtere tilbakemeldinger og forbedre tjenestene våre.

Lagringsperiode: Vi lagrer dine personlige data i en periode på to år.  

Å håndtere eventuelle krav og rettigheter

Hvilken behandling vi utfører

Hvilke personopplysninger vi behandler

Vårt lovlige grunnlag for behandlingen

 • Behandle eventuelle forbrukerrettigheter som din rett til å komme med klager
 • Forsvar oss mot krav og klager
 • Start eventuelle krav
 • Navn
 • Kontaktinformasjon du har valgt å bruke, f.eks. E-postadresse og / eller telefonnummer
 • Informasjon fra vår kommunikasjon med deg i forhold til kravet, f.eks. Informasjon om den aktuelle bestillingen eller informasjon om oppholdet ditt

Juridisk forpliktelse

Behandlingen er nødvendig for å overholde juridiske forpliktelser som vi er underlagt, dvs. overholde en juridisk forpliktelse som vi er underlagt. 

Legitim interesse

Vår legitime interesse i å behandle personopplysningene dine for å forsvare oss mot et mulig juridisk krav og til å initiere ethvert krav.

Lagringsperiode: Vi lagrer personopplysningene dine til vi har behandlet klagen, til vi har håndtert retten eller så lenge tvisten varer.

For å overholde bokførings- og regnskapslovgivningen

Hvilken behandling vi utfører

Hvilke personopplysninger vi behandler

Vårt lovlige grunnlag for behandlingen

 • Lagre informasjon i bokføring og regnskap  
 • Navn
 • Historikk angående uttak og betalinger
 • Annen informasjon som utgjør regnskapsregister

Juridisk forpliktelse

Behandlingen er nødvendig for å overholde juridiske forpliktelser som vi er underlagt, dvs. bokføring og regnskapslovgivning.

Lagringsperiode: Vi lagrer dine personopplysninger til og med det syvende året etter utgangen av kalenderåret for regnskapsåret som personopplysningene gjelder.

Avveining av interessevurderinger

Som vi sier ovenfor, for noen formål, behandler vi dine personopplysninger basert på vår "legitime interesse". Ved å utføre en avveining av interessevurderinger angående vår behandling av dine personopplysninger, har vi konkludert med at vår legitime interesse for behandlingen oppveier dine interesser eller rettigheter som krever beskyttelse av dine personopplysninger.

Hvis du vil ha mer informasjon om vår avveining av interessevurderinger, ikke nøl med å kontakte oss. Kontaktinformasjonen vår finner du i begynnelsen av denne personvernerklæringen.

Denne personvernerklæringen ble etablert av Ebuno AB den 2020.

 /

Angående CINT & Ebuno


Vilkår og betingelser for panelmedlemskap, deltakelse i undersøkelsen og bruk av tjenester

Ikrafttredelsesdato: 28 februar 2018

Sist revidert: 28 februar 2018

definisjoner

Når de brukes i disse vilkårene, skal følgende uttrykk og uttrykk ha følgende betydning.

"Aktiv paneldeltaker”Refererer til et panelmedlem som har: (a) deltatt i en undersøkelse, (b) annet forskningsprogram; eller (c) andre deler av tjenesten, minst en gang i løpet av de siste tolv (12) månedene; eller (d) oppdatert sin profil eller medlemsinformasjon minst en gang i løpet av de siste tolv (12) månedene.

"Markedsundersøkelsessporingstjeneste”Refererer til en tjeneste som er akseptert av en bruker som kan spore online oppførsel til en slik bruker, for eksempel nettsteder som brukeren har tilgang til og nettkampanjer som er utsatt for brukeren for markedsundersøkelsesformål, inkludert reklame for sporing av reklame.

"Gjeldende lov”Refererer til gjeldende nasjonale og / eller lokale lover og regler.

"kunde”Refererer til våre kunder som vi leverer tjenester til.

"Innhold”Refererer til informasjonen på nettstedet vårt, et kartleggingssted, et panelsted eller et partnerside.

"Panel”Refererer til en gruppe personer som har sagt ja til å bli invitert til og delta i markedsundersøkelser, andre forskningsprogrammer eller andre deler av tjenestene for markedsundersøkelser.

"Panelmedlem”Refererer til et medlem av et panel.

"Paneleier”Refererer til eieren av et panel og et panelsted som du er panelmedlem av.

"Panelside”Refererer til et nettsted der enkeltpersoner kan registrere seg for å bli panelmedlemmer.

"partner”Refererer til en av våre partnere, inkludert paneleiere og andre partnere.

"Partnerside”Refererer til et nettsted som drives av en av våre partnere.

"deltaker”Refererer til en person, som ikke er et panelmedlem, ledet til en undersøkelse, annet forskningsprogram eller andre deler av tjenestene av en av våre partnere.

"Personopplysninger"Betyr all informasjon knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person ("Opplysningene”); en identifiserbar fysisk person er en som kan identifiseres eller spores, direkte eller indirekte, spesielt ved henvisning til en identifikator enten alene eller når den kombineres med annen personlig eller identifiserende informasjon. Personopplysninger kan omfatte informasjon som navn, personnummer, fødselsdato og fødested, mors pikenavn, biometriske poster, fotografier, lyd- eller videoopptak, og annen informasjon som er knyttet til eller koblet til en person, for eksempel medisinsk, pedagogisk , finans- og ansettelsesinformasjon. (MERKNAD: Personopplysninger kan også refereres til som personlig identifiserbar informasjon eller PII.)

"Forskningsprogram”Refererer til annen forskningsmulighet enn en undersøkelse.

"Begrenset innhold”Refererer til konfidensiell og / eller proprietær informasjon, materialer, produkter og innhold som tilhører oss og / eller en paneleier, en undersøkelse eier, en klient, en partner og / eller en lisensgiver.

"Service”Refererer til tjenesten som tilbys av oss som tillater deg, som panelmedlem eller deltaker, å delta i (a) et panel eller en undersøkelse, (b) annet forskningsprogram, eller (c) andre tjenester levert av oss og brukt av deg, for eksempel en sporingstjeneste for markedsundersøkelser.

"Innsendinger”Refererer til alle kommentarer, tilbakemeldinger, forslag, ideer og annen informasjon som du sender inn eller vi samler inn når du deltar i et panel, svarer på en undersøkelse eller annet forskningsprogram eller bruker en tjeneste.

"Undersøkelse eier”Refererer til eieren av en undersøkelse, som vanligvis er en klient.

"Undersøkelsessted”Refererer til nettstedet der du svarer på og fullfører en undersøkelse.

"Undersøkelser”Refererer til markedsundersøkelser gjort tilgjengelig av oss for deg.

"Tredjeparts nettsteder”Refererer til nettsteder som vedlikeholdes og / eller drives av tredjeparter.

"Bruker”Refererer til deg som et individ når du bruker tjenesten.

"brukerinnhold”Refererer til alt innhold, materiale, informasjon og kommentarer du bruker, laster opp, legger ut eller sender inn eller vi samler inn når du bruker tjenesten, inkludert informasjon mottatt gjennom annonsesporingstjeneste, for eksempel data om bruksmønster på Internett.

"Du","selv","Din"Og"Hilsen”Refererer til deg som et individ.

"We","Us","Vår"Og"Cint”Refererer til den svenske enheten Cint AB reg. Nei. 556559-8769.

1. anvendbarhet; Avtale

Disse vilkårene (heretter "Betingelser”) Gjelder i tillegg til enhver avtale med paneleier av panelet som du er medlem av, samt spesifikke vilkår som kan gjelde for en undersøkelse, annet forskningsprogram eller annen tjeneste. Disse vilkårene gjelder ikke i den grad de er i strid med vilkårene i en avtale mellom deg og en paneleier eller med spesifikke vilkår gitt av paneleieren eller klienten som en betingelse for din deltakelse i en undersøkelse eller annet forskningsprogram, gitt imidlertid at slike andre vilkår ikke skal redusere våre rettigheter eller øke vårt ansvar som er spesifisert i disse vilkårene.

2. Innledning

Hensikten med disse vilkårene er å angi de generelle vilkårene for din bruk av tjenestene, inkludert din deltakelse i undersøkelser, panel eller andre forskningsprogrammer.

Vi styrer forholdet mellom en undersøkelseier og en paneleier, og vi handler på vegne av en paneleier. Vi er også plattformleverandør, og gir muligheter for panelmedlemmer, til å delta i undersøkelser, andre forskningsprogrammer og bruke andre tjenester.

I tillegg til ovennevnte, kan vi også administrere insentiver. Detaljer om en slik insentivordning finner du i disse vilkårene.

3. Kvalifikasjon for panelmedlemskap

Panelmedlemskap er vanligvis åpent for enkeltpersoner som tilfredsstiller kravene for medlemskap, inkludert, men ikke begrenset til, krav om aldersalder og geografiske plasseringskrav. Kravene for medlemskap i panelet kan variere etter det spesifikke panelet og bestemmes av en paneleier. Ved å godta å bli et panelmedlem, godtar du å motta invitasjoner til å delta i undersøkelser, forskningsprogrammer eller andre tjenester, både fra paneleieren du har søkt på panelmedlemskap for og fra andre paneleiere. Du kan når som helst avslutte abonnementet på Panel-medlemskapet, se avsnitt 12 "Opt-out Policy" nedenfor.

Vi tillater bare ett panelmedlem per unike e-postadresse i hvert panel.

4. Panelregistrering

For å bli et panelmedlem, må du registrere deg på et panelsted og oppgi viss informasjon om deg selv. Informasjonen du oppgir må være sann, korrekt og fullstendig. Vi forbeholder oss retten til å begrense eller forby din tilgang til tjenesten eller delta i en undersøkelse eller annet forskningsprogram hvis du gir informasjon, eller vi har grunn til å mistenke at informasjonen du har oppgitt ikke er sann, korrekt og fullstendig.

Et panelmedlemskap er personlig og kan bare brukes av den enkelte som registrerer seg for medlemskap i et panel. Du er ansvarlig for å holde all brukerinformasjon og passord konfidensiell, og du er ansvarlig for all bruk, enten det er autorisert eller uautorisert, av medlemskontoen din.

5. Vilkår for deltakelse i en undersøkelse, annet forskningsprogram eller andre tjenester

Når du deltar i en undersøkelse, annet forskningsprogram eller annen tjeneste, og / eller bruker nettstedet vårt, et undersøkelsessted eller et panelsted, er du forpliktet til å overholde disse vilkårene, samt alle andre vilkår og betingelser som gjelder din deltakelse, inkludert enhver avtale mellom deg og en paneleier eller vilkår som brukes av en klient eller en partner.

Ved å delta i en undersøkelse, annet forskningsprogram eller annen tjeneste, samtykker du i å gi sann, korrekt og fullstendig informasjon om deg selv. Hvis du gir informasjon, eller vi har grunn til å mistenke at informasjonen du har oppgitt ikke er sant, riktig og fullstendig, kan det hende du ikke kvalifiserer for en undersøkelse, annet forskningsprogram eller annen tjeneste og følgelig ikke vil motta noen insentiver for din deltakelse. Videre kan en paneleier avslutte medlemskapet ditt med det resultat at du ikke vil kunne delta i flere undersøkelser eller andre forskningsprogrammer.

Du er ansvarlig for handlinger og kommunikasjon utført eller overført fra kontoen din.

6. Bruk av tjenestene

Deltakelse i en undersøkelse, annen forskningstjeneste eller bruk av andre tjenester er frivillig. Tjenestene er for personlig og ikke-kommersiell bruk, og vi forbeholder oss retten til å endre, modifisere, begrense eller blokkere tilgang til, hele eller deler av tjenestene, uten forvarsel.

Vi kan når som helst nekte å tilby tjenestene til noen etter eget skjønn.

Du erkjenner at du får tilgang til, bruker og / eller deltar i tjenestene i egenskap av en uavhengig entreprenør, og ingen byrå, partnerskap, joint venture, ansatt-arbeidsgiver eller franchisegiver-franchisetakerforhold er ment eller opprettet av disse vilkårene.

7. Uautorisert bruk

Du godtar ikke å:

(a) forstyrre, forstyrre sikkerheten til eller på annen måte misbruke tjenesten eller nettstedet vårt, et undersøkelsesside, et panelsted, et partnerside eller tjenester, systemressurser, kontoer, servere eller nettverk som er koblet til eller tilgjengelig via en undersøkelse eller et undersøkelsessted eller tilknyttede eller koblede nettsteder;

(b) bruke edderkopper, roboter eller andre automatiserte data miningsteknikker for å katalogisere, laste ned, lagre eller på annen måte reprodusere eller distribuere data eller innhold som er tilgjengelig i forbindelse med tjenesten, eller på andre måter manipulere resultatet av en undersøkelse;

(c) iverksette tiltak for å forstyrre nettstedet vårt, et kartleggingssted, et panelsted eller et partnerside eller en persons bruk av slike nettsteder, inkludert, men ikke begrenset til, overbelastning eller "krasjer" et nettsted;

(d) sende eller overføre virus, ødelagte data eller annen skadelig, forstyrrende eller destruktiv kode, fil eller informasjon, inkludert, men ikke begrenset til, spionprogramvare, malware og trojanere;

(e) samle inn personlige data fra andre brukere av tjenestene;

(f) sende uønskede e-poster, for eksempel kampanjer og annonser for produkter eller tjenester;

(g) åpne, bruke eller opprettholde mer enn en (1) medlemskonto i et panel;

(h) bruke eller forsøke å bruke en annen brukers konto uten autorisasjon, eller opprette en konto med falsk identitet;

(i) forsøke å få uautorisert tilgang til nettstedet vårt, en undersøkelse, et kartleggingssted, et panelsted, et partnernettsted eller deler av en undersøkelse, vårt nettsted, et kartleggingssted, et panelsted eller et partnerside som er begrenset fra generell tilgang;

(j) smi eller maskere din sanne identitet;

(k) ramme inn en del (er) av nettstedet vårt, et kartleggingssted, et panelsted eller et partnerside og vise det på et annet nettsted eller et annet medium eller endre utseendet til et hvilket som helst kartleggingssted, panelsted eller partnerside;

(l) etablere lenker fra et nettsted til vårt nettsted, et kartleggingssted, et panelsted eller et partnerside eller til tjenestene, uten vårt forutgående skriftlige samtykke;

(m) legge ut eller overføre noe truende, injurierende, ærekrenkende, uanstendig, pornografisk, utuktig, skandaløst eller inflammatorisk materiale eller innhold;

(n) bruke noe foul; krenkende eller uanstendig språk på nettstedet vårt, i en undersøkelse eller på et kartleggingssted, et panelsted eller et partnerside;

(o) delta i falske aktiviteter, inkludert, men ikke begrenset til, fart gjennom undersøkelser, ta den samme undersøkelsen mer enn en gang, sende inn falsk informasjon under registreringsprosessen, sende falske eller usanne undersøkelsesdata, innløse eller forsøke å løse inn insentiver gjennom falske eller falske midler, manipulering med spørreundersøkelser, og med hensyn til bruken av annonsesporingstjenesten, tilgang til nettsteder eller nettkampanjer med den eneste hensikt å gi et villedende inntrykk av din online atferd;

(p) omvendt konstruere ethvert aspekt av en tjeneste eller utføre handlinger som kan avsløre eller avsløre kildekoden, eller omgå eller omgå tiltak eller kontroller som brukes til å forby, begrense eller begrense tilgangen til en webside, innhold eller koder, unntatt som uttrykkelig tillatt etter gjeldende lov;

(q) delta i kriminelle eller ulovlige handlinger som kan knyttes til nettstedet vårt, en undersøkelse eller et undersøkelsessted, et panelsted eller et partnerside;

(r) bruke begrenset innhold i strid med eller brudd på disse vilkårene; eller

(s) oppmuntre og / eller råde enhver person, inkludert, men ikke begrenset til, panelmedlemmer, deltakere eller noen av våre ansatte, til å begå en handling i strid med vilkårene.

8. Begrenset innhold

Med mindre annet er oppgitt, alt materiale, inkludert, uten begrensning, alle konsepter, tekst, design, grafikk, tegninger, fotografier, videoklipp, musikk og lyder, og alle varemerker, servicemerker og handelsnavn som brukes i en undersøkelse, annet forskningsprogram eller annen tjeneste og / eller på nettstedet vårt, et kartleggingssted, et panelsted eller et partnerside og valg og ordninger derav, er underlagt immaterielle rettigheter, inkludert men ikke begrenset til opphavsrett, varemerker og patenter eller retten til å søke om deres registrering hvor som helst i verden, holdt av eller lisensiert av oss, en undersøkelseier, en paneleier, en partner eller andre tredjeparter som er respektive eier av eller kontrollerer slikt begrenset innhold.

Når du bruker en tjeneste eller deltar i en undersøkelse, annet forskningsprogram eller annen tjeneste, kan du bli utsatt for begrenset innhold. Du får ikke noen rettigheter til det begrensede innholdet, og alle immaterielle rettigheter er uttrykkelig forbeholdt. Ingen lisens til å bruke, avsløre, laste ned, kopiere, distribuere eller reprodusere (inkludert men ikke begrenset til å legge ut på noe nettsted, sosiale medier eller blogg) det begrensede innholdet eller gjenstanden for det begrensede innholdet gis til deg. Vær oppmerksom på at rettslige skritt kan iverksettes i tilfelle uautorisert bruk av det begrensede innholdet blir sporet tilbake til deg. Du blir herved informert om og erkjenner at vi vil samarbeide fullt ut med alle tredjepartsforespørsler om avsløring (inkludert men ikke begrenset til avsløring av din identitet) relatert til påstander om at du har brukt begrenset innhold i strid med disse vilkårene som vi anser er legitime.

Du kan bare delta i en undersøkelse, annet forskningsprogram, annen tjeneste og / eller bruke nettstedet vårt, et kartleggingssted, et panelsted eller et partnerside på en måte som ikke bryter med vår eller tredjeparts immaterielle rettigheter. rettigheter.

9. Brukerinnhold

Du er ansvarlig for alt brukerinnhold. Du er også ansvarlig for å skaffe tredjeparts godkjenninger, samtykke og / eller autorisasjoner for din og vår bruk av brukerinnholdet ditt, der det er relevant. Brukerinnhold, inkludert fotografier, lyd- eller videoopptak, kan betraktes som personlige data. Brukerinnholdet ditt kan bli offentlig tilgjengelig og deles med tredjeparter, inkludert, men ikke begrenset til, våre kunder, kunder fra våre kunder, undersøkelseiere, paneleiere, partnere og tredjeparts tjenesteleverandører. Du skal sørge for at brukerinnhold ikke inneholder opphavsrettsbeskyttet eller varemerkebeskyttet innhold eller materiale fra tredjepart, inkludert lyd, video, bilder eller likningen til noen andre enn deg, med mindre du har anskaffet godkjenningene, samtykke og / eller autorisasjoner fra slike tredjeparter som kreves for din og vår bruk av slikt brukerinnhold. Du vil ikke motta kompensasjon for vår, våre partnere eller våre kunders bruk av noe brukerinnhold.

Ved å bruke, laste opp, legge ut, sende inn eller tillate oss å samle inn (slik tillatelse som gitt gitt etter ditt samtykke med disse vilkårene og bruk av den aktuelle tjenesten) Brukerinnhold i forbindelse med tjenestene, gir du oss herved et evigvarende, ugjenkallelig, ubegrenset , overførbare, underlisensierte, verdensomspennende, royaltyfrie, rettigheter og lisenser til å redigere, kopiere, overføre, publisere, vise, lage avledede verker av, reprodusere, modifisere, distribuere og på annen måte bruke ditt brukerinnhold etter eget skjønn. Du vil ikke motta noen kompensasjon for brukerinnholdet ditt eller vår bruk av det, med mindre det er uttrykkelig avtalt.

Du er eneansvarlig for å sikre at brukerinnholdet ditt, og vår bruk av det i henhold til disse vilkårene, ikke vil krenke tredjeparts immaterielle rettigheter. Vi gjør ikke og kan ikke gjennomgå alt brukerinnhold, og vi påtar oss intet ansvar for brukerinnholdet ditt. Vi har rett, men ikke en forpliktelse, til å slette, fjerne eller redigere brukerinnholdet ditt, som vi etter eget skjønn anser: (a) bryter disse vilkårene; (b) krenke immaterielle rettigheter; eller (c) være voldelig, ærekrenkende, uanstendig eller på annen måte uakseptabel.

10. Retningslinjer for poengbaserte insentivprogrammer

Hvis du svarer på og fullfører en undersøkelse, deltar i et annet forskningsprogram eller annen tjeneste, kan du tjene poeng, som kan innløses for ulike belønninger eller kontanter i vårt insentivprogram. Du trenger ikke å kjøpe noe for å motta poeng. Poengene du har opptjent er personlige, og du kan ikke overføre dem til noen andre. Poengene dine vil være gyldige og innløses i en periode på tjuefire (24) måneder etter at kontoen din blir inaktiv. Eventuelle poeng eller insentiver som ikke innløses av deg kan bli tilbakekalt av oss.

Ved begynnelsen av en undersøkelse, annet forskningsprogram eller annen tjeneste, vil du motta informasjon om antall poeng du kan tjene. Vi godtar ikke å være ansvarlige eller ansvarlige på noen måte for skattemessige konsekvenser eller plikter som kan oppstå som et resultat av poeng eller insentiver utstedt eller innløst. Hvis du bryter vilkårene, kan du miste alle poengene eller insentivene du har tjent. Vi påtar oss ikke noe ansvar overfor deg i forhold til poengene du har opptjent.

11. Profiloppdateringer

Panelmedlemmer godtar å holde medlemsprofilene oppdatert. Et panelmedlem kan oppdatere, korrigere og / eller slette informasjonen i hans eller hennes medlemsprofiler ved å: (a) få tilgang til hans eller hennes panelmedlemskonto; eller (b) sende en e-post til det aktuelle panelmedlemstjenesteteamet for det relevante panelet.

12. Opt-out policy

Panelmedlemmer kan når som helst velge bort å bruke noen eller alle tjenester (inkludert, uten begrensning, fra å motta undersøkelsesinvitasjoner, nyhetsbrev eller kommunikasjon) ved å: (a) følge prosedyrene for avmelding som er beskrevet på det aktuelle panelettsiden eller relaterte nettsteder eller inneholdt i en e-post mottatt fra oss; eller (b) ved å sende en e-post til vårt panelmedlemstjenesteteam her.

Vi vil bruke rimelig innsats, som kreves i lov eller forskrift, for å svare på hver e-postforespørsel innen en rimelig periode etter mottakelse. Ved avslutning av tjenestene vil et panelmedlems kontaktinformasjon bli fjernet fra alle kommunikasjons- eller kontaktlister knyttet til den / de avsluttede tjenestene. Vær oppmerksom på at det kan ta noen dager å fullføre fjerningen, og i løpet av denne tiden kan du motta meldinger fra oss som ble opprettet eller kompilert før du melder deg ut.

13. Lenker

I forbindelse med din bruk av tjenesten, kan det hende du kan koble til eller koble til et tredjepartsnettsted. Vær oppmerksom på at vi ikke støtter noe tredjepartsnettsted eller produkter, tjenester og / eller muligheter som er annonsert, tilbudt, gjennom eller i forbindelse med et slikt tredjepartsnettsted. Les nøye gjennom alle retningslinjer og vilkår som gjelder slike tredjepartsnettsteder.

14. Kommunikasjon med oss

All kommunikasjon (unntatt personopplysninger) og brukerinnhold sendt eller overført av deg til oss, via elektronisk post eller på annen måte, eller på annen måte samlet inn av oss, blir behandlet som ikke-konfidensiell og ikke-proprietær informasjon fra deg, med mindre du spesifikt angir noe annet enten før eller samtidig med innsending av eller tillatelse til oss til å samle inn slik kommunikasjon og brukerinnhold. Du samtykker i at slik kommunikasjon og brukerinnhold kan brukes av oss etter eget skjønn.

15. Personvern

Når du søker om medlemskap i panelet, bruker en tjeneste eller på annen måte kommuniserer med oss ​​eller en paneleier, kan det hende at personopplysninger knyttet til deg blir behandlet. For informasjon om Cints personvernpraksis og behandling av personopplysningene dine, vennligst gå gjennom personvernerklæringen for forskningsdeltakere her..

16. Ansvarsfraskrivelse

Du samtykker uttrykkelig i at din deltakelse i en undersøkelse, annet forskningsprogram og bruk av tjenesten og surfing på nettstedet vårt, et undersøkelsesside, et panelsted eller et partnernettsted er på din egen risiko og ansvar. I den grad loven tillater det, gjør vi, våre kunder, undersøkelseiere, paneleiere, partnere eller andre tredjeparter, og våre og deres respektive direktører, offiserer, ansatte, representanter, agenter, tredjeparts innholdsleverandører og lisensgivere. ikke gi noen uttrykkelige, underforståtte eller lovbestemte garantier, inkludert salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, for at deltakelse i en undersøkelse eller bruk av tjenesten, vårt nettsted, et undersøkelsesside, et panelsted eller et partnerside vil være uavbrutt eller feilfri. I den grad loven tillater det, gjør vi, våre kunder, undersøkelseiere, paneleiere, partnere eller andre tredjeparter, og våre og deres respektive direktører, offiserer, ansatte, representanter, agenter, tredjeparts innholdsleverandører og lisensgivere. ikke gi noen garantier, uttrykkelige, underforståtte eller lovbestemte, inkludert salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, til nøyaktigheten, påliteligheten eller innholdet i informasjon, eller tjenester som tilbys gjennom en undersøkelse eller vårt nettsted, et undersøkelsessted, et panel Nettstedet eller et partnerside, annet enn det som er uttrykkelig angitt i disse vilkårene.

17. Ansvarsbegrensning

I DET OMFATTET TILLATT MED GJELDENDE LOV, VI, UNDERVISNINGSEIERE, PANELEIERE ELLER PARTNERE, TREDJEPARTER, ELLER DIREKTØRER, KONSERNJENERE, AKSJONÆRER, MEDARBEIDERE, REPRESENTANTER, KONTRAKTØRER, KONSULENTER, KONSULENTER, KONTAKT, FOR ALLE SPØRSMÅL RELATERT TIL VILKÅRENE, TJENESTEN, VÅRE NETTSTED, EN UNDERSØKELSE, ET PANELSTED, EN PARTNERSIDE ELLER FOR ALLE INNSENDINGER DU LAGER, ELLER FOR DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE, PUNITIVE, TILFELLENDE, RELIANS, EKSEMPEL SKADER, tap av fortjeneste, tap av forventede besparelser eller andre ikke-direkte skader, uansett om vi har blitt rådet til sannsynligheten eller muligheten for slike skader.

Ansvarsbegrensningen og ansvarsfraskrivelsen i disse vilkårene skal gjelde uavhengig av handlingsformen, enten det er i kontrakt, garanti, delikat, kvasi-delikat, strengt ansvar, uaktsomhet eller annen erstatning og skal overleve et grunnleggende brudd eller brudd eller svikt i det vesentlige formålet med kontrakten eller svikt i et eksklusivt middel.

18. Skadeserstatning

Du godtar å skadesløse, forsvare og holde oss, undersøkelseiere, paneleiere og partnere og andre relaterte tredjeparter, inkludert styremedlemmer, offiserer, aksjonærer, ansatte, representanter, entreprenører, tilknyttede selskaper, etterfølgere eller representanter, ufarlige fra og mot alle skader, utgifter, forpliktelser og tap av noe slag, inkludert advokatkostnader, som direkte, eller indirekte, oppstår som følge av brudd forårsaket av deg av vilkårene.

19. Endringer

Vi forbeholder oss herved retten til, etter eget skjønn, å gjøre endringer i disse vilkårene. Vi oppfordrer deg til å gjennomgå disse vilkårene fortløpende. Vi vil innhente ditt samtykke før endringer som er av en slik art at samtykke er nødvendig eller nødvendig. For endringer som ikke krever samtykke, vil din fortsatte bruk av, tilgang til og / eller deltagelse i tjenestene og utgjøre din aksept av disse vilkårene som endret.

20. Overholdelse av gjeldende lov

Du erkjenner og godtar at du til enhver tid skal overholde gjeldende lov når du svarer på en undersøkelse, deltar i et annet forskningsprogram eller på annen måte bruker tjenesten.

21. Suspensjon, oppsigelse og deaktivering

I tillegg til alle andre tilgjengelige rettsmidler, kan vi uten varsel suspendere og / eller avslutte din bruk av og tilgang til tjenesten, eller ditt medlemskap i et panel, hvis du bryter med disse vilkårene eller i tilfelle Du bruker tjenesten på en ulovlig måte eller på annen måte handler på en måte som etter eget skjønn er uakseptabelt for oss, en undersøkelse eier, paneleier eller en partner. Hvis vi avslutter din rett til å bruke tjenesten og / eller hvis medlemskapet ditt i panelet er avsluttet: (a) Du mister alle rettigheter, eiendeler og interesser i og / eller til alle uoppløste belønninger, insentiver og / eller premier, som trer i kraft ved opphør. ; (b) Ditt panelmedlemskap vil umiddelbart bli kansellert; (c) Din tilgang til og bruk av tjenesten vil umiddelbart opphøre; og (d) Du vil ikke få delta i fremtidige undersøkelser som tilbys gjennom tjenesten.

Videre forbeholder vi oss retten til å deaktivere medlemskapskontoen din: (a) hvis du ikke lenger er en aktiv panelist; (b) hvis vi mottar en hard melding eller leveringsfeilmelding i vår e-postkommunikasjon med e-postkontoen din; eller (c) hvis vi mottar en "postkasse full" svarmelding tre (3) ganger i vår e-postkommunikasjon til din e-postkonto.

I tilfelle en deaktivering, oppsigelse fra deg eller oppsigelse av oss, mister du eventuelle insentiver du har opptjent.

22. Separasjonsevne og tildeling

Hvis et vilkår eller en bestemmelse i disse vilkårene av en eller annen grunn anses å være ugyldige eller ikke kan håndheves, skal en slik betegnelse eller bestemmelse anses å være adskilt fra resten av disse vilkårene, og resten av disse vilkårene skal tolkes og tolkes uten henvisning til det uhåndterbare begrepet.

Du kan ikke overføre disse vilkårene uten vårt forutgående skriftlige samtykke, som kan holdes tilbake etter eget skjønn. Du samtykker i at vi når som helst kan tildele noen av disse vilkårene.

23. Gjeldende lov, jurisdiksjon og juridisk arena

Eventuelle tvister som oppstår på grunn av eller i forbindelse med disse vilkårene, inkludert spørsmål angående eksistens, gyldighet eller oppsigelse, skal henvises til Stockholms tingsrett (Sw. Stockholms tingsrätt) og styres av og tolkes i samsvar med lovene i Sverige, uten hensyn til ethvert valg av lovprinsipper (enten de er i Sverige eller annen jurisdiksjon) som kan gi anvendelse av en annen jurisdiksjons lover.Personvernerklæring fra Cint Research Participant

Ikrafttredelsesdato: 28 februar 2018

Sist revidert: 28 februar 2018

Denne personvernerklæringen definerer hvordan Cint AB (“Cint”) bruker (samler inn, lagrer, bruker og avslører og på annen måte bruker) dine personlige data (“Personopplysninger”, som også kan kalles Personlig identifiserbar informasjon eller “PII”) og annet informasjon beskrevet i denne personvernerklæringen om du er medlem av et panel (“panelmedlem”) i et panel som eies av en av våre paneleiere (“paneleiere”) eller er en deltaker (“deltaker”) rettet til en undersøkelse eller annet markedsundersøkelsesprogram av en av våre kunder (“Kunder”) eller Partnere (“Partnere”). Din deltakelse kan også være underlagt en personvernerklæring fra en av våre paneleiere.

Cint er etablert i EU og informasjonen i denne personvernerklæringen er basert på EUs generelle databeskyttelsesforordning (2016/679) eller GDPR, som gir en høy standard med hensyn til beskyttelse av personopplysninger. Avhengig av hvor du bor, kan imidlertid andre personvernlover og -regler også gjelde. Denne personvernerklæringen gjelder innbyggere i alle land over hele verden.

Cint vil, og vil få sine tilknyttede selskaper til å etablere og vedlikeholde forretningsprosedyrer som er i samsvar med denne personvernerklæringen.

HVEM ER CINT?

Cint tilbyr en global online research- og innsiktsplattform som kobler paneleiere til markedsforskere, merkevarer og panelmedlemmer og forskningsdeltakere for deling av forbrukernes meninger og data. Cint har hovedkontor i Stockholm, Sverige, og har kontorer i større byer over hele Europa, Nord-Amerika og Asia-Stillehavet.

Enkeltpersoner deltar i markedsundersøkelser på Cint-plattformen, enten via medlemskap i et panel av en av våre paneleiere eller via en av våre partnere som leder deltakerne til en undersøkelse eller et annet markedsundersøkelsesprogram. Panelmedlemmer og deltakere deltar i undersøkelser eller andre markedsundersøkelsesprogrammer for muligheten til å motta og innløse belønninger og insentiver for deres deltakelse.

Cints paneleiere og partnere som leder deltakerne til undersøkelser eller andre markedsundersøkelsesprogrammer er datakontrollere som bestemmer formål og midler for behandling av personopplysninger. Cint vil bare behandle dine personopplysninger som fungerer som databehandler, på forespørsel fra en behandlingsansvarlig.

Personopplysningene dine kan brukes til en rekke formål som er forklart nedenfor sammen med eksempler på kategorier av personlig informasjon for hvert formål. Spesifikke detaljer om bruken av personlig informasjon kan også beskrives nærmere i en undersøkelse eller et annet markedsundersøkelsesprogram. Hvis du ønsker mer informasjon, er du alltid velkommen til å kontakte oss som beskrevet i "KONTAKT OSS" delen nedenfor.

CINT BESKYTTER DIN PRIVACY

Registrering og deltakelse i et panel som eies av en av våre paneleiere er underlagt Cints vilkår og betingelser. Du finner Cints vilkår og betingelser her..

Din deltakelse i en undersøkelse eller et annet markedsundersøkelsesprogram er helt frivillig og Cints bruk av dine personlige data utføres med ditt samtykke. Undersøkelser og andre markedsundersøkelsesprogrammer administrert av Cints Clients, Partners eller andre tredjeparter, og dataene samlet inn i forbindelse med disse undersøkelsene og andre markedsundersøkelsesprogrammer er ikke underlagt denne personvernerklæringen.

Cint er forpliktet til å beskytte personvernet til personopplysninger. Cint strever for å overholde sin personvernpraksis til gjeldende lover, koder og forskrifter, og standardkodene til gjeldende forskningsforeninger for markeds- og meningsmålinger, inkludert, uten begrensning ESOMAR (www.esomar.org) og Insights Association (www.insightsassociation.org).

HVORDAN SAMLES DINE PERSONLIGE DATA?

Personopplysningene dine vil alltid bli samlet inn på rettferdige og lovlige måter, for spesifikke formål. For eksempel kan Cint samle inn dine personopplysninger når du registrerer deg for eller deltar i et panel av en av våre paneleiere, fullfører en undersøkelse, deltar i et annet markedsundersøkelsesprogram eller via automatiserte midler eller andre metoder som beskrevet i “HVILKEN INFORMASJON SAMLES IN AV AUTOMATISERTE TEKNOLOGIER?” delen nedenfor.

Cint samler bare inn personopplysninger for markedsundersøkelsesformål.

HVA PERSONLIGE DATA INNSAMLES OG BEHANDLES?

Personopplysningene som behandles kan inneholde navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsdato og annen lignende informasjon. Cint kan samle inn personopplysninger direkte fra deg når du frivillig gir dem til Cint eller Cint kan innhente personopplysninger fra våre paneleiere, klienter eller markedsundersøkelsesfirmaer som har fått en deltakers samtykke. For panelmedlemmer i et panel med en av våre paneleiere, vil Cint samle inn data i samsvar med deres instruksjoner.

Cint kan også innhente personopplysninger fra databaseiere som har forsikret oss om at databasene deres bare består av personer som har gitt samtykke til å bli inkludert og har delt sine personlige data. Endelig kan Cint samle inn og bruke personopplysninger innhentet fra offentlig tilgjengelige kilder, for eksempel telefonkataloger.

Fra tid til annen kan Cint samle inn sensitive personopplysninger, som avhengig av landet du bor i kan inneholde, rase eller etnisk opprinnelse, helseregistre, finansiell informasjon, politiske meninger og religiøs eller filosofisk tro. Hvis Cint samler inn sensitive personopplysninger, vil Cint alltid innhente ditt uttrykkelige samtykke.

Du kan også sende inn, laste opp eller overføre innhold eller materiale, inkludert bilder, videoer og / eller annet lignende eller relatert innhold eller materiale som kan omfatte dine personlige data, for eksempel når du deltar i undersøkelser eller andre markedsundersøkelsesprogrammer. Slike personopplysninger kan brukes og avsløres som beskrevet i denne personvernerklæringen og bør ikke omfatte lyd, video, bilder eller likheten til noen andre enn deg.

HVORDAN SAMLES OG BEHANDLES PERSONLIGE DATA?

Cint kan samle inn og behandle dine personopplysninger av en rekke årsaker, inkludert:

Vær oppmerksom på at mottak av e-postkommunikasjon kan være et krav for å delta i våre undersøkelser eller andre markedsundersøkelsesprogrammer. Du kan velge å motta disse e-postmeldingene ved å avslutte abonnementet på undersøkelser eller andre markedsundersøkelsesprogrammer.

Cint sørger alltid for at det er tillatt å behandle dine personopplysninger. Cint gjør generelt dette ved å innhente ditt samtykke, men i begrensede tilfeller kan Cint bruke en lovbestemt tilstand for å behandle personopplysninger.

Hvis en lovbestemt vilkår gjelder slik at Cint kan behandle dine personopplysninger og du trekker tilbake samtykke til å behandle dine personopplysninger, vil dette ikke nødvendigvis bety at Cint vil slutte å behandle dine personopplysninger, da det for eksempel kan være under en lovpålagt plikt å fortsette behandle dine personopplysninger for noen formål, for eksempel å oppbevare kopier av kommersielle transaksjoner i minst syv år.

HVA INFORMASJON SAMLES IN AV AUTOMATISERTE TEKNOLOGIER?

Cint kan samle inn viss informasjon automatisk. Avhengig av landet du bor i, kan slik informasjon betraktes som personopplysninger. Slik informasjon inkluderer, men er ikke begrenset til, informasjon om enheten din og enhetsfunksjonene, inkludert, men uten begrensning, enhetsoperativsystemet, de andre programmene på enheten din, informasjonskapselinformasjon, IP-adresse, nettverksleverandør, enhetstype, tidssone, nettverksstatus, nettlesertype, nettleseridentifikator, unikt enhetsidentifikasjonsnummer (for eksempel Identifikatorer for analyse eller reklame), nettverksleverandør-bruker-ID (et nummer som er unikt tildelt deg av nettverksleverandøren), Media Access Control (MAC) -adresse, mobilannonsering identifikator, plassering og annen informasjon som alene eller i kombinasjon kan brukes til å identifisere enheten din unikt. Spesifikk teknologi er spesifisert nedenfor:

Informasjonskapsler:

En informasjonskapsel er ganske enkelt en liten tekstfil som inneholder informasjon om brukeren som plasseres av et nettsted på brukerens datamaskin eller enhet. Cint plasserer informasjonskapsler på datamaskinen eller enheten din for undersøkelser og andre formål med markedsundersøkelsesprogrammer og forebygging av svindel.

Cint kan også bruke sporingscookies, koder og skript for å spore viss informasjon om deg basert på din aktivitet på nettstedet vårt eller tredjeparts nettsteder. Cint kan bruke denne informasjonen til å avgjøre om du har sett, klikket på eller på annen måte samhandlet med en elektronisk annonse eller kampanje som Cint jobber med for å evaluere for en av våre forskningsklienter. Med forbehold om ditt samtykke kan Cint også velge deg for en undersøkelse eller et annet markedsundersøkelsesprogram der informasjonskapsler vil bli brukt til å eksponere deg for spesifikk reklame eller kampanjer før undersøkelsen eller annen markedsundersøkelsesprogramaktivitet for evaluering av slik spesifikk reklame eller kampanjer.

Med ditt samtykke kan Cints klienter eller partnere også plassere informasjonskapsler på datamaskinen eller enheten din og bruke disse informasjonskapslene, kodene og skriptene for å spore viss informasjon om aktiviteten din på bestemte nettsteder. Cints kunder eller partnere kan bruke denne informasjonen til ulike markedsundersøkelsesaktiviteter.

Hvis du ønsker det, kan du velge å ikke gi samtykke til informasjonskapsler eller velge å ikke godta informasjonskapsler ved å justere nettleserens personverninnstillinger for å slette informasjonskapsler når du avslutter nettsteder eller når du lukker nettleseren. Du kan også konfigurere nettleseren din til å blokkere informasjonskapsler. Å ikke gi samtykke, slette informasjonskapsler eller blokkere informasjonskapsler kan ekskludere deg fra å delta i undersøkelser eller andre markedsundersøkelsesprogrammer eller påvirke brukeropplevelsen din negativt. For informasjon om hvordan du kan velge bort informasjonskapsler, se seksjonen med tittelen ”HVORDAN OPT-OUT?”

Cints bruk av informasjonskapsler er alltid med ditt samtykke.

Hvis du vil lære mer om informasjonskapsler som brukes av Cint, kan du klikke her..

Identifikatorer for mobilannonsering:

En mobilannonseringsidentifikator er en streng med tall og bokstaver som identifiserer en individuell smarttelefon eller nettbrett. På iOS kalles en mobilannonseringsidentifikator "Identity For Advertisingers" (IDFA, eller kort sagt IFA). På Android er mobilannonseringsidentifikatoren GPS ADID (eller Google Play Services ID for Android). Cint kan samle identifikatorer for mobilannonsering eller skaffe dem fra en partner. Cint kan bruke mobilannonseringsidentifikatorer i våre markedsundersøkelsesprogrammer eller for å dele dataene dine med kunder eller partnere. Med forbehold om ditt samtykke kan Cint også velge deg for en undersøkelse eller et annet markedsundersøkelsesprogram der mobilannonseringsidentifikatorer vil bli brukt til å utsette deg for spesifikk reklame eller kampanjer før undersøkelsen eller annen markedsundersøkelsesprogramaktivitet for evaluering av slik spesifikk reklame eller kampanjer.

Cint vil bare samle inn eller skaffe mobilannonseringsidentifikatorer med ditt samtykke.

web beacons:

Et nettfyrlys (også kjent som en tag, clear gif eller 1 × 1 piksel) består av en liten streng med kode som er innebygd i en webside eller e-post. Det kan hende at de ikke er et synlig grafisk bilde assosiert med nettfyret, og ofte er bildet designet for å blande seg i bakgrunnen til en webside eller e-post.

Cint kan bruke webfyr i våre e-postmeldinger for å avgjøre om meldingene våre åpnes og for å verifisere klikk til lenker i e-posten eller i reklame eller nettstedsundersøkelser for å avgjøre om en deltaker har sett annonser eller annet innhold på nettet som Cint måler. . Cint og våre autoriserte agenter kan koble personopplysninger til webfyrlys for operasjonelle og forskningsformål.

Geo-posisjonsdata:

Cint kan samle inn geografisk informasjon fra datamaskinen eller enheten. Cint kan bruke dine geografiske lokaliseringsdata for svindelforebygging eller for markedsundersøkelsesformål, inkludert men ikke begrenset til reklameforskning eller andre sporingsbaserte markedsundersøkelsesaktiviteter. Cint vil innhente ditt samtykke hvis Cint samler inn eller bruker informasjonen om geografisk plassering.

Digital fingeravtrykk:

Cint kan bruke digital fingeravtrykksteknologi for å samle inn visse data om deg og / eller datamaskinen eller enheten. Disse dataene kan omfatte personlige data, for eksempel en IP-adresse, så vel som ikke-personlige data, for eksempel et datamaskinoperativsystem eller nettleserversjonsnummer. Denne teknologien skaper en unik datamaskinidentifikator som kan brukes til forebygging av svindel eller for å identifisere og spore din deltakelse i en undersøkelse eller et annet markedsundersøkelsesprogram og begrense deltakelse i samsvar med kravene i en bestemt undersøkelse eller annet markedsundersøkelsesprogram.

Informasjon om sosiale medier:

Du kan også bli tilbudt muligheten til å delta i undersøkelser og andre markedsundersøkelsesprogrammer gjennom eller med sosiale medieplattformer. Hvis du velger å delta i undersøkelser eller andre markedsundersøkelsesprogrammer gjennom eller med sosiale medieplattformer, kan Cint, med ditt samtykke, samle inn viss profilinformasjon som er lagret på kontoen din for sosiale medier.

Loggfiler:

Cint samler og lagrer automatisk viss informasjon under kartlegging og annen deltakelse i markedsundersøkelser. Serverne våre registrerer automatisk informasjon som nettleseren din sender når du besøker et nettsted. Disse serverloggene kan inneholde informasjon som din nettforespørsel, IP-adresse (Internet Protocol), nettlesertype, nettleserspråk, dato og klokkeslett for forespørselen din og en eller flere informasjonskapsler som unikt kan identifisere nettleseren din. Denne informasjonen slettes periodisk som en del av normale vedlikeholdsrutiner.

Informasjon Cint samler inn fra tredjeparter:

Cint kan innhente personopplysninger, atferdsmessig og / eller demografisk informasjon fra tredjeparter, inkludert, uten begrensning, datastyringsplattformer, annonsenettverk, informasjonstjenestebyråer, andre markedsundersøkelsesleverandører og / eller sosiale medieplattformer. Cint kan bruke personopplysningene, atferdsdataene og / eller demografiske dataene som er mottatt fra disse tredjepartene til forskjellige formål, inkludert, men uten begrensning, datavalidering, data vedlegg, utvikling av markedsføringsinnsikt, svindeloppdagingsformål.

MED HVEM DELER CINT PERSONLIGE DATA?

Cint vil ikke gjøre dine personlige data tilgjengelige for tredjepart uten ditt samtykke, med mindre det er lovpålagt, som nærmere spesifisert nedenfor.

Hvis en undersøkelse eller annet markedsundersøkelsesprogram eller annen aktivitet inkluderer å gjøre personopplysninger tilgjengelig for en tredjepart, vil Cint bare dele dine personopplysninger med ditt samtykke. Hvis data som samles inn brukes til statistisk modellering for bedre å forstå trender og preferanser blant bestemte grupper eller målgrupper i befolkningen generelt, vil bare begrensede delte personopplysninger bare brukes til markedsundersøkelsesformål og igjen bare med ditt samtykke.

Cint kan utlevere dine personopplysninger, profildata eller andre forskningsdata til tredjeparter som følger:

Cint kan lisensiere visse begrensede personopplysninger til tredjeparter (f.eks. Meglere, dataaggregater osv.) For markedsundersøkelsesformål, inkludert, men uten begrensning, lisensiering av data på individnivå og / eller aggregerte nivåer (f.eks. Produkt og / eller tjenesteinnkjøps- eller bruksaktivitet, besøksdata på nettstedet, søket på internett, etc.) for utvikling av publikumsinnsikt og / eller like modeller, med det formål å selge slike data til tredjeparts kunder for formålet å utføre analyser og gi markedsføringsintelligens. Denne informasjonen kan deles via en cookie (cookie ID), en mobilannonseringsidentifikator, en e-postadresse eller annen metode. Etter at liknende modellering eller aggregering er utført, slettes personopplysninger.

I tillegg kan identifiserende informasjon og informasjon samlet inn på automatiserte måter gis til tredjeparter, inkludert, uten begrensning, klienter, partnere, agenter og / eller leverandører med det formål å identifisere respondenter for omkontaktundersøkelser eller kommunikasjon, svindeloppdagelse og / eller forebygging, databasematching, datavalidering, datatillegg, koding, datasegmentering og belønning, insentiv og / eller konkurranser eller markedsføringsrelaterte tjenester.

Cint kan vedlikeholde personopplysninger eller maskinidentifiserbar informasjon for å tilfredsstille dine forespørsler og / eller Cints forretningsbehov. For eksempel kan Cint beholde e-postadressen til deltakerne som har valgt bort for å sikre at Cint overholder ethvert slikt ønske. All lagring av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende lover og regler.

Igjen vil Cint bare dele dine personlige data med ditt samtykke.

SAMLER CINT INFORMASJON FRA BARN?

Cint samler ikke bevisst personopplysninger fra barn under en alder der foreldrenes samtykke kreves. Hvis Cint blir oppmerksom på at Cint utilsiktet har samlet inn personopplysninger fra et barn under den alder der foreldrenes samtykke kreves, vil Cint slette slike personopplysninger fra databasen vår.

HVA SIKKERHETSBESKYTTELSER HAR SINT INNFØRT FOR Å HJELPE SIKKERHETEN PERSONLIGE DATA

Sikkerheten til dine personlige data er veldig viktig for oss. Følgelig har Cint innført rimelige tekniske, fysiske og administrative garantier for å beskytte informasjonen Cint samler inn. Bare de ansatte som trenger tilgang til informasjonen din for å utføre sine oppgaver, har autorisasjon til å ha tilgang til dine personlige data.

Til tross for beskyttelsen Cint implementerer, er overføringer over Internett og / eller et mobilnett ikke helt sikre, og Cint garanterer ikke sikkerheten til elektroniske overføringer. Cint er ikke ansvarlig for feil fra enkeltpersoner når de sender personopplysninger til Cint.

BEHOLDNING AV PERSONLIGE DATA

Cint vil ikke lagre personopplysninger lenger enn nødvendig for formålet med behandlingsaktiviteten eller som godkjent av deg. Denne perioden kan også være basert på Cints eller en av våre paneleierers eller partneres kontraktsforpliktelser overfor deg, gjeldende foreldelsesperioder (for å fremsette krav) eller i henhold til gjeldende lov.

DINE RETTIGHETER

Du har rett til å gjennomgå, korrigere eller slette personopplysningene dine, underlagt gjeldende lover og regler. Nærmere bestemt:

Hvis du ønsker å utøve noen av dine rettigheter, kan du kontakte oss med en slik forespørsel ved hjelp av

kontaktinformasjonen gitt i "KONTAKT OSS" delen nedenfor.

Etter å ha mottatt en forespørsel fra en person, vil Cint forsøke å gi den etterspurte informasjonen innen 30 dager, forutsatt at forespørselen er slik at den med rimelighet kan besvares i den tidsrammen. Hvis det kreves mer tid, vil Cint varsle deg innen tretti dager.

I visse situasjoner kan det imidlertid hende at Cint ikke kan gi tilgang til noen personlige data. Dette kan oppstå når:

Hvis Cint nekter en persons anmodning om tilgang til sine personopplysninger, vil Cint informere den enkelte om årsaken til avslaget.

HVORDAN OPT-OUT?

Din beslutning om å delta i en undersøkelse eller et annet markedsundersøkelsesprogram, svare på et hvilket som helst spesifikt spørreundersøkelsesspørsmål eller gi personopplysninger, inkludert sensitive personlige data, vil alltid bli respektert.

Du kan velge om du vil delta i en bestemt undersøkelse eller annet markedsundersøkelsesprogram, nekte å svare på visse spørsmål eller avbryte deltakelsen når som helst. Imidlertid kan unnlatelse av å oppgi viss informasjon eller fullstendig delta i en bestemt undersøkelse hindre deg i å motta insentivkompensasjon eller deltakelse i fremtidige bestemte forskningsstudier. For mer informasjon om insentiver, se Cints vilkår og betingelser ved å klikke her..

Panelmedlemmer i et panel av en av våre paneleiere som ikke lenger ønsker å delta i undersøkelser, andre markedsundersøkelsesprogrammer eller være underlagt bruk av automatiserte teknologier eller andre aktiviteter, inkludert informasjonskapsler, kan melde seg ut ved å gå til siden for personverninnstillinger av medlemsportalen for panelet du tilhører. Siden for personverninnstillinger kan også nås ved å klikke på fravalgskoblingene på undersøkelsesinvitasjoner. Til slutt kan paneldeltakere og deltakere kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen gitt i delen "KONTAKT OSS" nedenfor.

OVERGANGSPOLITIKK

Cint lagrer data i EU (EU) og European Economic Area (EEA). Som en global organisasjon kan imidlertid et Cint-tilknyttet selskap eller en ikke-tilknyttet tjenesteleverandør samle inn, behandle, lagre eller overføre dine personopplysninger utenfor hjemlandet ditt.

(EU) og Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS):

Cints juridiske enheter utenfor EU og EØS har inngått databeskyttelsesavtaler innen selskapene ved bruk av standard kontraktlige klausuler utarbeidet av EU-kommisjonen. Cint har kontrakter på plass med tjenesteleverandører og andre virksomhetsleverandører som krever at kontraktspartene respekterer konfidensialiteten til dine personopplysninger og håndterer europeiske personopplysninger i samsvar med gjeldende europeisk databeskyttelseslov.

Russland:

I samsvar med personvernlovene i Russland samler, behandler og lagrer Cint personopplysninger om statsborgere fra Den russiske føderasjonen i Russland og overfører først deretter disse dataene til EU eller EØS.

LENKER TIL TREDJEPARTS-NETTSIDER

Denne personvernerklæringen gjelder utelukkende våre undersøkelser og andre markedsundersøkelsesprogrammer, og ikke andre produkter eller tjenester. Våre undersøkelser eller andre markedsundersøkelsesprogrammer kan inneholde lenker til en rekke tredjeparts nettsteder som Cint mener kan tilby nyttig informasjon. Retningslinjene og prosedyrene Cint beskriver her gjelder ikke disse nettstedene. Cint anbefaler at du nøye leser personvernerklæringene eller policyene til hvert nettsted du besøker for informasjon om personvern, sikkerhet, datainnsamling og distribusjon. Ved å delta i noen av våre undersøkelser eller andre markedsundersøkelsesprogrammer eller noen av våre nettsteder etter endring av personvernerklæring, gir du oss fritt og spesifikt ditt samtykke til å samle inn, bruke, overføre og utlevere din personlige informasjon på den måten som er spesifisert på den tiden gjeldende personvernerklæring.

KONTAKT OSS

Cint setter stor pris på din mening og tilbakemelding. Hvis du ønsker å se gjennom, korrigere eller slette personopplysningene dine eller har spørsmål, kommentarer eller forslag, eller hvis du ønsker å velge bort våre undersøkelser eller andre markedsundersøkelsesprogrammer eller har spørsmål om dine personopplysninger, kan du kontakte oss:

Via e-post på: [e-postbeskyttet]

Eller via post på:

Cint AB
Luntmakargatan 18, 1tr
111 37 Stockholm, Sverige

OBS: Personvernansvarlig


Når det gjelder pollfish-undersøkelser

Dette nettstedet bruker Pollfish web-plugin. Pollfish er en online undersøkelsesplattform, som alle kan gjennomføre undersøkelser gjennom. Pollfish samarbeider med utviklere av applikasjoner for smarttelefoner og nettstedeiere for å ha tilgang til brukere av slike applikasjoner / nettsteder og adressere spørreskjemaer til dem. Dette nettstedet bruker og aktiverer Pollfish-informasjonskapsler. Når en bruker kobler seg til dette nettstedet, oppdager Pollfish om brukeren er kvalifisert for en undersøkelse. Data samlet inn av Pollfish vil bli knyttet til svarene dine på spørreskjemaene når Pollfish sender slike spørreskjemaer til kvalifiserte brukere. For en fullstendig liste over data mottatt av Pollfish via dette nettstedet, vennligst les nøye vilkårene for Pollfish-respondentene på https://www.pollfish.com/terms/respondent. Ved å bruke dette nettstedet godtar du dette personverndokumentet, og du gir herved uttrykkelig samtykke til plassering av en Pollfish-informasjonskapsel i systemet ditt og behandling av Pollfish av de nevnte dataene. Videre blir du informert om at du når som helst kan deaktivere Pollfish-operasjonen ved å bruke Pollfish “opt-out-seksjon” tilgjengelig på Pollfish-nettstedet eller ved å deaktivere “tredjeparts informasjonskapsler” fra nettleserens innstillinger. Vi inviterer deg nok en gang til å sjekke Pollfish-respondentens bruksvilkår, hvis du ønsker å ha mer detaljert oversikt over hvordan Pollfish fungerer.

APPLE, GOOGLE OG AMAZON ER IKKE EN SPONSOR ELLER ER INGENVART PÅ ALLE MÅTER I DENNE KONKURRANSE / TEGNING INGEN APPELPRODUKTER BRUKES SOM PRISER.